Myrefjord & Partner

Om oss

Myrefjord & Partner riktar sig till små och medelstora företag i tillväxt. Vi arbetar med att bygga upp, administrera och effektivisera ekonomiavdelningen. Vi arbetar med företagets mål och uppföljning. Vår uppgift är att tillhandahålla de underlag som behövs för att driva företaget framåt och uppåt.

Vår erfarenhet har gett oss en god insikt i vad som fordras för att få en effektiv hantering av ekonomin och administrationen i ett växande företag utan att för den skull ge vika på noggrannhet. Vår förmåga att se helheten i företagets verksamhet och processer ger en stor fördel när vi utarbetar rapportstrukturer som stödjer uppföljningen av företagets budget och övriga mål. Med över 15 års erfarenhet av projektredovisning besitter vi stora kunskaper och erfarenheter inom detta område. Självklart arbetar vi med skalbarhet. Behöver ni hjälp med hela ekonomifunktionen eller bara delar? Vi hjälper till med just det ni behöver.

Vad vi erbjuder!

Ekonomichef

Månadsrapportering Löpande rapportering under månaden Driva budget-/prognosarbete Ta fram rapportstrukturer i enlighet med er organisation och era mål Övergripande ansvar för ekonomifunktionen Ingå i företagets ledningsgrupp Förberedelse/medverkan i styrelsearbete Initiera nya system Genomföra organisationsförändringar

Redovisning

Löpande bokföring Leverantörsreskontra/betalning Fakturering Löner Bokslut Årsredovisningar Deklarationer Skatteärenden

Lön

Månatlig lönekörning Tillhörande rapporter Avstämning Kontrolluppgifter (årsvis)

Företagspresentation

Kontakt

Myrefjord & Partner AB

Anna Myrefjord Mail: anna@myrefjordpartner.se Tfn: 0708-700978

Ulrika Hermansson Mail: ulrika@myrefjordpartner.se Tfn: 0707-989041