Controlling

Länken mellan företagsledningen och ekonomiavdelningen

Controllern ska tillhandahålla den ekonomiska information som ledningen behöver för att kunna driva och fatta beslut om verksamheten. 

Några delar som controllern arbetar med: 

  • Budget och prognosarbete 
  • Analys av bolagets resultat 
  • Bevaka lönsamheten 
  • Se till företagets inre effektivitet 
  • Medverka i företagets utveckling 

Vi går in i den eller de delar ni behöver hjälp med. 

Redovisning

Förändringsledning