Budgetarbete

Problem 

Mitt uppdrag hos en kund var att i samband med ett uppköp av ett annat bolag tillsammans med en stor omorganisation ta fram en budget för den nya organisationen. I detta fall fanns det inga historiska siffror att luta sig mot då siffror från tidigare år var från två olika bolag med två olika organisationsstrukturer som dessutom skulle göras om till en helt ny struktur. Så problematiken att identifiera intäkter och kostnader till rätt kostnadsställe i den nya organisationen var en stor utmaning.

Lösning 

Vi var två konsulter som arbetade med detta. Det vi i första hand gjorde var att identifiera alla intäkter och kostnader som vi sen fördelade om till respektive nya kostnadsställen. I nästa steg fokuserade en av oss på att sammanställa budget framåt och den andra på att sammanställa historiska siffror in i den nya strukturen för att på så sätt för jämförelsetal. Efter vår sammanställning gick vi vidare ut till respektive budgetansvarig för genomgång, utmaning, justering och allt som hör ett vanligt budgetarbete till. 

Utmaning 

Antal transaktioner var extremt många och vi hade själva inte tillgång till några av affärssystemen och fick förlita oss på de siffror vi fick skickade till oss. Alla siffror fick vi sen sammanställa själva. I det ena bolaget hade det dessutom aldrig tidigare gjorts någon budget eller uppföljning på kostnadsställenivå. 

Resultat 

Tillsammans med ett bra samarbete, både mellan oss konsulter och medarbetarna fick vi fram en bra och tydlig budget med simulerade jämförelsetal som kunde presenteras för ledning och styrelse.