BEHÖVER NI TILLFÄLLIG FÖRSTÄRKNING PÅ EKONOMIAVDELNINGEN?

Vår styrka är att se helheten – redovisning till förändringsledning
Processerna hänger ihop

LÖSNINGAR HOS KUND

PROJEKTREDOVISNING

BUDGET OCH KOSTNADSKONTROLL

BUDGETARBETE

REFERENSER

EXTENDA

Myrefjord & Partner är en samarbetspartner som inger stort förtroende genom professionalism och hög kompetens inom projektredovisning,
redovisning & controlling.

BIG TRAVEL

Det var ett nöje att anlita Anna och jag kunde alltid känna mig trygg med hennes leveranser.
Anna är extremt kompetent och professionell och hon sätter sig snabbt in i nya kunders behov
och inte minst att utmana med nya infallsvinklar.

KONTAKT

Myrefjord & Partner AB
Welcome Co-Office
Notarievägen 5, Järfälla

Anna Myrefjord
E-post: info@myrefjordpartner.se
Tfn: 0708-700978

MYREFJORD & PARTNER AB
Welcome Co-Office
Notarievägen 5. Järfälla

E-POST

TELEFON
+46 708 700 978

© 2020