BEHÖVER NI TILLFÄLLIG FÖRSTÄRKNING PÅ EKONOMIAVDELNINGEN?

Vår styrka är att se helheten – redovisning till förändringsledning
Processerna hänger ihop

LÖSNINGAR HOS KUND

PROJEKTREDOVISNING

BUDGET OCH KOSTNADSKONTROLL

BUDGETARBETE

REFERENSER

EXTENDA

Myrefjord & Partner är en samarbetspartner som inger stort förtroende genom professionalism och hög kompetens inom projektredovisning,
redovisning & controlling.

BIG TRAVEL

Det var ett nöje att anlita Anna och jag kunde alltid känna mig trygg med hennes leveranser.
Anna är extremt kompetent och professionell och hon sätter sig snabbt in i nya kunders behov
och inte minst att utmana med nya infallsvinklar.

CANON

Vi är väldigt nöjda med Annas insats hos oss på Canon. Hon satte sig snabbt in i våra system och processer och har hjälpt oss både med utredningar efter ett tidigare systembyte och med att strukturera upp en del av våra befintliga processer. Hon hjälpte parallellt till med redovisning och rapportering då behov uppstod.

Vi kommer absolut att ta kontakt igen med Anna om nya behov uppstår och kan varmt rekommendera henne!

KONTAKT

Myrefjord & Partner AB
Welcome Co-Office
Notarievägen 5, Järfälla

Anna Myrefjord
E-post: info@myrefjordpartner.se
Tfn: 0708-700978

MYREFJORD & PARTNER AB
Welcome Co-Office
Notarievägen 5. Järfälla

E-POST

TELEFON
+46 708 700 978

© 2020