Redovisning

Ta hand om din redovisning, det lönar sig i längden.

Grunden för all redovisning är att den ska ske enligt god redovisningssed. Informationen som sammanställs i företagets redovisning är ofta ett underlag för många beslut som fattas inom företaget.

Det innefattar bokföring av företagets affärshändelser, månadsrapporter, bokslut och årsredovisning.

Vi har flerårig erfarenhet av att hjälpa bolag med redovisningen med allt inom det löpande till månads- och årsbokslut. Vår styrka framförallt är att stötta där det behövs så att ekonomiavdelningen kan leverera i tid med god kvalitet i enlighet med god redovisningssed.

Vi hjälper bland annat till med: 

  • Redovisning – löpande redovisning och avstämning fram till rapportering 
  • Kundreskontra 
  • Leverantörsreskontra 
  • Månadsbokslut och rapportering 
  • Årsbokslut