Controlling

Länken mellan företagsledningen och ekonomiavdelningen

Controllern analyserar och sammanställer den ekonomiska information som ledningen behöver för att kunna driva och fatta beslut om verksamheten. 

Som konsult är det av stor vikt att snabbt sätta sig in i kundens verksamhet och system för att kvalitativt kunna arbeta med företagets analyser, budget och måluppföljning.

Att vara snabb och flexibel för att effektivt hoppa in i nya förutsättningar ser vi som en självklarhet.

Vi hjälper bland annat till med: 

  • Budget och prognosarbete 
  • Analys av bolagets resultat 
  • Bevaka lönsamheten 
  • Se till företagets inre effektivitet 
  • Medverka i företagets utveckling 

Redovisning

Förändringsledning