Förändringsledning

Förändringar, ibland kan det lilla vara det som gör skillnaden. 

En ekonomifunktion ska vara effektiv och på ett kvalitativt sätt kunna ge verksamheten rapporter om var företaget befinner sig samt vart det är på väg. Detta baserat på månatlig rapportering från redovisningen tillsammans med rapportering från controllern som tar fram budget och prognoser och ger analyserna. 

Men ibland finns det flaskhalsar, processer som skaver eller kanske rentav saknas det processer.  

I vårt arbete inom såväl redovisning som controlling kan vi snabbt identifiera källan till “gruset i maskineriet”.

Vi hjälper bland annat till med att se över:

  • Hur fungerar budget- och prognosarbetet? 
  • Finns det budgetmallar som är anpassade efter verksamheten? 
  • Hur fungerar den löpande uppföljningen? 
  • Hur ser ansvarsfördelningen ut? 
  • Går det på ett bra sätt att följa försäljning, avtal till leverans och intäkter? 

Redovisning

Controlling