BIG Travel


Det var ett nöje att anlita Anna och jag kunde alltid känna mig trygg med hennes leveranser.
Anna är extremt kompetent och professionell och hon sätter sig snabbt in i nya kunders behov
och inte minst att utmana med nya infallsvinklar. Vi arbetade tillsammans i ca 1,5 år och Annas uppdrag bestod främst i att förbättra bolagets ekonomiska styrning, bl a implementering av nytt budgetsystem och därmed nya interna processer. Hon arbetade också med att förbättra den ekonomiska uppföljningen, via diverse resultatmodeller
och nyckeltal. Bl a tog hon fram en modell för likviditetsplanering som var väsentlig för verksamheten.
Med hennes flexibilitet var hon också en stark resurs i att kvalitetssäkra den löpande ekonomiska
informationen.
Kan stark rekommendera Anna och gratulerar de som får ta del av hennes tjänster.

Lena Jonasson-Mejstad
Interim CFO
BIG Travel-koncernen